wybierz wersję:    dołącz do nas
newsletter:
szukaj:
NAFTA-GAZ-CHEMIA 2018
NAFTA-GAZ-CHEMIA 2018

NAJWAŻNIEJSZE DOROCZNE WYDARZENIE BRANŻOWE.

Ścieżki tematyczne NAFTA-GAZ-CHEMIA 2018
Ścieżki tematyczne NAFTA-GAZ-CHEMIA 2018

2 sesje plenarne: POLITYCZNO-GOSPODARCZA i BEZPIECZEŃSTWO
2 sesje równoległe: INNOWACJE, TECHNOLOGIA- RYNEK PALIWOWY I GAZ

A ponadto:
Wystawa rozwiązań technologicznych i produktów
Spotkanie branży podczas NAFTA -GAZ-CHEMIA BARBECUE

Patronaty honorowe 2018

Patronaty branżowe 2018

Patronat naukowy 2018

Partnerzy Medialni 2018

Patronat Honorowy 2017

Partner Konferencji

Partner Sesji Gaz Ziemny

Patronat Naukowy 2017

Patronat Branżowy 2017

Patroni 2017

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA I WYSTAWA NAFTA - GAZ - CHEMIA

 

Międzynarodowa Konferencja i Wystawa NAFTA-GAZ-CHEMIA to coroczne wydarzenie gromadzące, już od pierwszej edycji, najznamienitszych polskich i zagranicznych specjalistów sektora nafty, gazu, energetyki i chemii. Jest to impreza przygotowywana w konsultacji z jednostkami rządowymi, naukowymi, a także przy wsparciu mediów branżowych.  

 

NAFTA-GAZ-CHEMIA to forum do dyskusji, wymiany doświadczeń i przedstawienia nowoczesnych rozwiązań, mających aktualnie największe znaczenie dla branży paliwowo-energetyczno-chemicznej w Polsce.

 

Co roku podczas konferencji przedstawiane są najważniejsze wyzwania przed jakimi stają branże paliwowa, energetyczna, gazowa i chemiczna. Do debaty zapraszamy liderów branż i znaczące osobistości życia politycznego, gospodarczego i naukowego.

 

Dzięki starannemu doborowi mówców i odpowiedniemu przygotowaniu omawianych zagadnień, a także ciekawym prezentacjom innowacyjnych rozwiązań dotyczących aktualnych problemów z omawianego sektora, Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Nafta – Gaz – Chemia stała się jednym z najbardziej cenionych wydarzeń w branży paliwowo– energetyczno- chemicznej.

 

TROCHĘ HISTORII…

NAFTA-GAZ-CHEMIA to wydarzenie z najdłuższą tradycją wśród imprez organizowanych dla środowiska szeroko pojętej branży energetycznej. Międzynarodowe Targi Przemysłu Naftowego i Gazowego NAFTA i GAZ pojawiły się na rynku imprez wystawienniczych już w roku 1996 a towarzysząca im specjalistyczna konferencja w 2002 roku- pierwotnie jako Polish International Oil & Gas Summit PIOGE, w latach kolejnych NAFTA i GAZ-PIOGE, od roku 2008 Międzynarodowa Konferencja NAFTA i GAZ  a w roku 2015 do zakresu tematycznego konferencji dołączyliśmy sektor chemiczny co znalazło odzwierciedlenie w obowiązującym do dziś tytule konferencji-  NAFTA-GAZ-CHEMIA.

Od początku swojego istnienia wydarzenie to było traktowane przez władze i środowiska branżowe jako priorytetowe dla polskiej gospodarki energetycznej goszcząc co roku najważniejszych przedstawicieli administracji rządowej i zarządy czołowych firm sektora naftowego i gazowniczego.

I tak też jest do dziś…

 

PATRONATY I WSPÓŁPRACA

Sukces konferencji to w dużej mierze zasługa partnerów i patronów współtworzących jej program. 

Konferencji NAFTA-GAZ-CHEMIA 2018 patronują:

 

Pan Krzysztof Tchórzewski- Minister Energii,

Pan Jerzy Kwieciński - Minister Inwestycji i Rozwoju,

Pan Andrzej Adamczyk- Minister Infrastruktury,

Pani Jadwiga Emilewicz- Minister Przedsiębiorczości i Technologii, 

Pan Mariusz Orion Jędrysek- Sekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa- Ministerstwo Środowiska,

Pan Maciej Bando -Prezes Urzędu Regulacji Energetyki,

Pani Alicja Adamczak- Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

Pan prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka- Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,

Pan prof. dr hab. Inż. Jan Szmidt- Rektor Politechniki Warszawskiej,

Pan Łukasz Kroplewski- Prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa

Pan Leszek Wieciech- Prezes Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego

Pan prof. Leszek Rafalski- Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, 

Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny- Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej,

Pan Zygmunt Gzyra- Prezes Zarządu Krajowej Izby Biopaliw,

Pan Tomasz Zieliński- Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

 

UCZESTNICY

W ostatnich dwóch edycjach NAFTA-GAZ-CHEMIA aktywny udział wzięli m.in.:

Pan Krzysztof Tchórzewski- Minister Energii, Pan Grzegorz Tobiszewski- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Pan Piotr Naimski- Sekretarz Stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Pan Marek Suski, Przewodniczący Sejmowej Komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa do 2017 r..

Udział w konferencji bierze corocznie ok 300-400 osób ( 405 uczestników w 2017 roku ) reprezentujących czołowe firmy branży, administrację państwową i samorządową, naukę, administrację samorządową itp.

zdj

O ORGANIZATORZE:

Zarząd Targów Warszawskich SA jest niezależną, w 100% polską firmą, z ponad 25-letnią tradycją i bogatym portfolio różnorodnych działań promocyjnych w międzynarodowym otoczeniu biznesowym, podejmowanych zarówno w Polsce jak i za granicą..

Misją ZTW S.A. jest promocja gospodarcza, kreowanie obszaru do transparentnej i obiektywnej wymiany opinii, idei oraz informacji dla potrzeb administracji rządowej, administracji samorządowej, uczelni, instytutów naukowo-badawczych, przemysłu oraz mediów.

Systematyczne starania ZTW S.A.  są zauważane i wysoko oceniane przez współpracujące z nami środowiska związane z tak prestiżowymi obszarami gospodarki i administracji jak:

•gospodarka morska • żegluga śródlądowa i gospodarka wodna • infrastruktura lotnicza •  transport lotniczy • bezpieczeństwo wewnętrzne i ochrona granic • bezpieczeństwo narodowe • przemysł obronny • gospodarka odpadami • surowce energetyczne • przemysł chemiczny • przemysł energetyczny • ochrona środowiska.

W ramach realizacji projektów, którym patronuje administracja  rządowa, ZTW S.A., ściśle współpracuje m.in. z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Energii, Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwem Infrastruktury, Ministerstwem Środowiska oraz Sejmowymi Komisjami: Obrony Narodowej, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego.

 

 

 

 

 

Zarząd Targów Warszawskich SA
02-566 Warszawa
ul. Puławska 12a

e-mail:
telefon
+48 (22) 849 60 06

fax
+48 (22) 849 3584
© 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl